Hoppa till textinnehållet

Att göra en ansökan

Tre kollegor på ett kontor diskuterar något framför en dator
 1. Inloggning Min sida

  Du börjar med att skapa en inloggning om du är ny sökande. Detta gör du på Min sida. Använd en epostadress som gäller för organisationen du söker för när du skapar en profil, inte din personliga, så att ni kan vara flera som kan logga in i systemet eller ta emot information från oss.

   Har du skapat en profil tidigare loggar du in på Min sida för att påbörja en ny ansökan.

 2. Skapa en ansökan

   Välj "Påbörja ny ansökan", välj period och fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på "Avbryt" för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

 3. Lämna in ansökan

   När du är färdig med din ansökan och alla delar markerats gröna i ansökningsformulärets överkant klickar du på "Lämna in ansökan". 

  Kontrollera på Min sida att din ansökan nu ligger under fliken "Inlämnade".

 4. Kontrollera och justera

  På Min sida kommer ansökningar att återlämnas om vi upptäcker att vi saknar information. De ansökningar som du hittar under "Återlämnade" måste justeras och lämnas in på nytt för att bli godkända, innan ansökningstiden gått ut.