Ange vilken organisation du söker för med både namn, adressuppgifter och organisationsnummer, samt kontaktperson.

Följande information ska anges i ansökningsformuläret:

  • Projekttitel
  • Syfte med projektet och vad ni vill uppnå för mål, resultat eller förändring
  • Projektbeskrivning (max 4 000 tecken) och vilken förändring/utveckling som kommer att uppnås med projektet
  • Budget
  • Söker/får projektet finansiering från andra Sparbanksstiftelser?
  • Andra finansiärer - vad har sökts och beviljats från dessa?
  • Vilket belopp avser den sökande själv lägga i projektet, inte enbart  värderad egen arbetstid?
  • Vilket belopp söks från Sparbanksstiftelsen Skåne?

Ansökningar granskas och beslutas utifrån informationen som fyllts i ansökningsformuläret, inte utifrån den information som finns i eventuella inskickade bilagor. Bilaga avseende projektbeskrivning är möjlig att bifoga, men får inte ersätta text i formuläret utan ska endast avse kompletterande information.