• För utbetalning ska en rekvisition lämnas in tillsammans med registreringsbevis/registerutdrag samt protokoll som visar firmatecknare i ansökningssystemet. Detta bifogas rekvisitionen i pdf-format. Rekvisitionen finner ni på Min sida under fliken inlämnade. Klicka på knappen "Rekvirera" för den aktuella ansökan. 
  • Anslag betalas ut så snart rekvisition med bifogade dokument godkänts i systemet. 
  • Rekvisition måste skickas in senast 12 månader efter beviljat anslag annars återkallas finansieringen.
  • Vi önskar att ni synliggör Sparbanksstiftelsen Skåne samt Swedbank i samband med projektet. Detta kan göras genom exponering av loggor på hemsida, i sociala medier, trycksaker. Loggor finns för nedladdning på Stiftelsens hemsida under fliken "Om Stiftelsen". Kontakta oss innan publicering så exponering blir korrekt.
  • Inom 12 månader från beviljande ska en slutrapport lämnas. Denna rapportering görs på Min sida i vårt digitala ansökningssystem.