SPARBANKSSTIFTELSEN SKÅNE
Box 4003
203 11 Malmö

Besöksadress: Beringsgatan 4, Malmö

Tfn 0733-72 26 06
Org.nr. 846004-7585

E-post till Sparbanksstiftelsen Skåne