Hoppa till textinnehållet

Förtroenderådets utskott i val- och arvodesfrågor

Förtroenderådets utskott i val- och arvodesfrågor är stiftelsens Valberedning. Detta utskott arbetar framförallt med att ta fram förslag till styrelsen på ledamöter till både styrelse och förtroenderåd. 

Styrelse- och förtroenderådsledamöter ska med sina erfarenheter, sin kompetens och sitt samhällsengagemang utveckla stiftelsens samarbete med Swedbank och stiftelsens verksamhet för bästa samhällsutveckling.

Johan Hermansson (ordförande)

Ulf Dahlström

Thekla Hall

Sanne Mårtensson (adj.)