Hoppa till textinnehållet

Hållbar samhällsutveckling

Stiftelsen arbetar med hållbar samhällsutveckling. Dels genom att samverka med andra sparbanksstiftelser inom ramen för vårt ägande av Swedbank och dels genom vår anslagsgivning. 

Stiftelsens verksamhet och anslagsgivning ska vara hållbar, både idag och i framtiden. Vi kategoriserar vår anslagsgivning och över 80% av alla verksamheter som vi finansierar kan knytas till något av de 17 hållbarhetsmålen. Vi finner främst kopplingar till mål 3, 4, 10 och 11 men totalt täcker beviljade ansökningar för 2019 och 2020 in 10 av de 17 målen. 

Goda exempel

Go Girls - Chae Taekwondo Malmö

Riktade aktiviteter till tjejer för bättre fysisk och psykisk hälsa. Föreningen har tidigt satsat på att utbilda ungdomsledare och uppmuntrat dem att aktivt delta i föreningens utveckling. Endast 1/3 av de som söker sig till föreningen är unga tjejer och föreningen har också sett ökad ohälsa bland unga tjejer. Projektet kommer att erbjuda gratis träning för tjejer i en egen grupp som förutom fysisk aktivitet också innehåller samtal om gemenskap, bygga självkänsla, självförsvar, jämställdhet och ledarskap.

Att tydliggöra och möta samhällseffekt - SoPact

Traditionella företag mäts i resultat i ekonomiskt utfall. I sociala företag mäts de i samhällseffekt. För att få finansiärer behöver företag påvisa resultat. Projektet har tagit fram ett metodkit med stöd för att mäta insatsers effekt och resultat. Genom att samla goda och konkreta exempel på hur det går att mäta de sociala innovationernas inverkan och hur de potentiellt kan leda till långsiktiga samhällsbesparingar kan de social företagens förutsättningar för att få extern finansiering och etablera sig på marknaden öka.

Creating an inclusive work space - Pink Programming

Det har länge varit känt att kunniga yrkesutövare inom IT-sektorn saknas och att det är en bransch som också har en förvånande stor andel manliga yrkesverksamma. Pink Programming genomför ett föreläsnings- och workshopprogram för företag med syfte att utbilda personal inom jämställdhetsfrågor, finna konkreta åtgärder och för att attrahera och behålla kvinnliga och ickebinära anställda. Företagen får sedan en "Pink-certifiering" som de kan använda för att påvisa att de kontinuerligt arbetar med att skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Experimentexpressen på besök - Vattenhallen Lunds Tekniska Högskola

ExperimentExpressen är ett inspirations- och utbildningsprojekt där studenter från tekniska och naturvetenskapliga utbildningar besöker mellanstadieklasser. Eleverna får experimentera på ett lekfullt och lustfyllt sätt för att höja elevernas insikt om och förståelse för både programmering och framtidens energi och konstruktion. "Saker som snurrar ger oss elektricitet. Våra vindkraftsnurror bidrar till ökad föståelse för hur det kan fungera. Vi funderar på hur framtidens energi kan genereas och testar olika varianter själva genom att använda 4DFrame som konstruktionsmaterial."

Alla har en bakgrund - Skånes Stadsmission

Café David har en skaparverkstad för de cirka 160 unika individer som dagligen besöker Stadsmissionens verksamhet. Detta ska vara en plats för kreativitet och konstnärligt uttryck för personerna som lever i stor utsatthet. Styrkan i verksamheten är helhetssynen på människan, delaktighet och socialt sammanhang. Fem olika teman har drivits som projekt: 

  • Ramar - konstprojekt som ska ge mat till själen
  • Låt rösterna höras - musikverkstad
  • Låt rösterna höras - skrivarverkstad
  • Textil kraft - återvunnen textil och återvunnen egenmakt
  • Hem - en muralmålning som ska ge tro på förändring och inge hopp

 

Biodling - Rydebäcks scoutkår

Scouterna arbetar och strävar efter att lära känna och vårda naturen. I den andan startar två scoutkårer gemensam biodling för att lära barn och ungdomar mer om vikten av biologisk mångfald och på köpet lära sig producera honung. Biodlingen sker parallellt med den vanliga verksamheten och under terminernas gång gör scouterna besök vid kuporna för att se hur det går för dem, hur man skördar, slungar och tappar honung och för att framställa produkter av bivax såsom ljus, eller salva. Detta ska också vara ett sätt för scoutkårerna att generera avkastning, skapa förståelse för projekteknomi och  som förhoppningsvis kan göra verksamheten självförsörjande i framtiden.