Hoppa till textinnehållet

Lokala projekt

Två gånger per år beviljas lokala projekt finansiering. Detta görs inom sk lokal pott där aktörer inom kultur, näringsliv, idrott, utbildning och forskning ansöker hos stiftelsen. Dessa satsningar gör stor skillnad lokalt, når ut till många aktiva och genomförs i samverkan med det lokala föreningslivet.

Goda exempel

Tjej- och Transjouren

Trans- och Tjejjouren i Malmö är en ideell förening som vänder sig till unga personer som identifierar sig som transpersoner, icke-binära, tjejer och/eller kvinnor i åldersgruppen 12-30 år. Stödverksamhet är den främsta funktionen och inom föreningen är det medlemmarna som bemannar jouren. Kontinuerlig utbildning och kompetenshöjande handledning är viktigt för att kunna utföra de över 2000 stödsamtal som föreningen genomför årligen och genom anslag från stiftelsen kan en organisationshelg genomföras.

Robotprogrammering

Barn i åldern 9-12 år erbjuds kurs i robotprogrammering. Det finns utlåningsdatorer, robotar och banor på plats som barnen kan använda. Vid varje kurstillfälle är det en ny uppdragsbana som är utmaningen. Tillsammans med handledare får de först korta teoripass för att sedan programmera och testa sina program med en robot på en uppdragsbana. Vill de kan de även vara med i en Kreospaceliga. Aktiviteterna sker på Malmö museer och Malmö Stadsbibliotek för att vara tillgängliga för alla intresserade. 

Henka Dojo

Henka Dojo Jujitsu engagerar både medlemmar samt barn och ungdomar på skolor i och runt om Landskrona. Målet för föreningen är att skapa en meningsfull fritid men också frågor kring respekt mot alla, värderingar, gruppdynamik samt rörelseglädje. Föreningen arbetar med specialanpassade träningar för att aktivera barn och unga med funktionsvariationer.

"Grenen vi sitter på"

är en samtida cirkusföreställning hos Karavan där isoleringens mentala konsekvenser testas mot kollektivets solidaritet. Detta är en föreställning med nykomponerad musik och nyskriven text som är en hyllning till både den egna fantastin och den gemensamma organiseringen som krävs för att få ett hem eller ett samhälle att fungera. Vad händer med människor och samhället i tider av isolering, t ex under coronaperioden?

Vattenverkstaden

kommer på besök till flera platser i Skåne. Räkan Rut tillsammans med sina vattenkompisar skapar aktiviter för barn och familjer. Besökarna får leta liv i havet, testa roliga vattenlekar, spela spel kring vatten och hållbarhet och även lyssna till Havsbandets medlemmar som framför Räkan Ruts Rumba, Manetmambo och Kalle Krabbas sång. En heldag i vadarstövlar för små och stora!

Ungdomssektionen Landskrona Ridklubb

Ungdomssektionen Hubbe inom Landskrona Ridklubb ville utbilda medlemmarna kring kost, hälsa, stresshantering och även skapa bättre förutsättningar för föreningens ungdomar att kombinera fritidsintresse med skola. "Vi är duktiga på att ta hand om hästarna men försummar ibland oss själva. Att ta hand om sig själv gör oss även till bättre ryttare." Ponnyn Nilla var med när ungdomssektionen tog emot sitt anslag.

Kalvinknatet

Kalvinknatet är ett lopp för alla barn upp till årskurs 4. Årligen springer över 30 000 barn. Kalvinknatet arrangeras av lokala klubbar tillsammans med MAI och Skånemejerier och överskottet går till de lokala klubbarna. I samband med Kalvinknatet arrangerar Swedbank aktiviteter för barn och unga kopplade till frågor om pengar och ekonomi.

Det stora operaäventyret

Under flera läsår har Malmö Opera gjort en satsning på grundskolan. Pedagoger och sångare eller musiker som medverkar i uppsättningen som barnen ska se kommer först ut till skolorna för att tala om opera, ibland även tillverka rekvisita till föreställningen. Därefter åker klasserna in till operan för att titta på en föreställning och sedan gör klassen ytterligare ett besök för att möta de många olika yrkeskategorier som arbetar i operahuset. 

Bjuvs Brottarklubb

"Gemenskapen lyfter mästare" är ett femårsprojekt där brottarklubben arbetar med tre delar:

Behålla och rekrytera medlemmar genom prova-på-aktiviter och hög kvalitet på ledare. 

Förbättra gemenskapen genom gemenskapsläger och träningsgruppsöverskridande samarbete.

Skapa förebilder genom att matcha de tävlande mot SM.