Hoppa till textinnehållet

Regionala projekt

Regionala projekt är verksamheter som genomförs i flera eller hela vårt verksamhetsområde. I vissa fall även i hela Skåne eller Sverige genom samverkan mellan flera sparbanksstiftelser och tillsammans med Swedbank.

Ung företagsamhet

Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga och det behövs många nya företagare och företagsamma medarbetare för att säkra Sveriges tillväxt. Därför stöttar vi UF i Skåne. Ett av våra engagemang ärsom tävlingsvärd för årets Samhällsentreprenör, ett pris som premierar de UF företag som hittat en lösning på ett samhällsproblem och genom sin affärsidé kan göra skillnad både för individ och samhälle.

Stipendier

Sparbanksstiftelsen Skånes Kulturstipendier

Årligen delar stiftelsen ut sex kulturstipendier till konstnärer, unga inom sin konstform, inom dans, litteratur, konst, teater, musik och film. Stipendiaterna utses av jurygrupper där sakkunniga inom respektive område ingår tillsammans med represenanter från stiftelsens styrelse. Varje stipendiat erhåller 50 000 kr vardera vid en årlig stipendieceremoni där de också får träffa respektive jurygrupp.

Skånes Idrottsledarstipendier

Idrottsledarstipendierna delas ut till idrottsledare inom barn- och ungdoomsverksamheten. Detta sker i samverkan med övriga sparbanksstiftelser i Skåne tillsammans med RF-SISU Skåne. Bra idrott bygger på att det finns bra ledare som instruerar, inspirerar och stödjer de unga idrottarna. Idrottsföreningarna är viktiga och engagerar årligen väldigt många unga. Detta skapar förutsättningar för god hälsa och är en viktig rörelsesatsning.

Goda exempel

Skånes Ungdomssymfoniorkester

Skånes Ungdomssymfoniorkester är en regional skånsk symfoniorkester bestående av ungdomar från Skånes alla kulturskolor i åldrarna 12-16 år. Under vecka 8 samlas alla ungdomarna tillsammans med musiker från Malmö Symfoniorkester för att lära av varandra, spela tillsammans och i slutet av veckan framföra en konsert i stora konsertsalen på Malmö Live för familj, vänner och inbjudna gäster. Vi vill med stödet till SKUSO skapa en gemenskap för våra unga musiker - ett musikläger som ska stimulera till att fortsätta satsa på sin musik.

Hattrick by FC Rosengård

Hattrick är ett kunskapsprojekt för hållbar tjejfotboll. En satsning  som innebär skadeförebyggande träning, inkluderingsfrågor, ung ekonomi, kost och hälsa samt att få inspiration att fortsätta inom fotbollen. FC Rosengårds spelare besöker tjejklubbar i Skåne och inspirerar. Att få träna med en av sina idoler är stort. Ambassadör för projektet är dessutom Lotta Sjölin.